Jeroen Felix

Hobo

Geboren in Boxtel, studeerde Jeroen Felix hobo bij Koen van Slogteren aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam.
Na zijn eindexamen hobo studeerde hij koordirectie aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. Zijn docenten aldaar waren Reinier Wakelkamp en Kerry Woodward. Daarnaast volgde hij diverse cursussen op het gebied van koor- en orkestdirectie, Gregoriaans en barokhobo.

Als hoboïst concerteerde hij in binnen- en buitenland zowel solistisch als in ensembleverband. Als kerkmusicus was hij verbonden aan de Stadskerk St. Cathrien te Eindhoven, en mede oprichter van de concertserie `Muziek in de Cathrien`.

Hij is dirigent van het Helmonds Vocaal Ensemble en van 1990 tot en met 2009 dirigent van kamerkoor Musica Vocalis uit Uden.
In september 1996 werd hij aangesteld als Rector Cantus van de Schola Cantorum van de Kathedrale Basiliek St. Jan in `s-Hertogenbosch.

Met deze koren dirigeerde hij talloze concerten in binnen- en buitenland en verleende hij medewerking aan diverse radio-, televisie- en cd opnamen. Op 16 april 2005 nam hij de Anjer Kinderkoor Zangprijs, een cultuurprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, in ontvangst. De prijs is aan Jeroen Felix toegekend als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet op het terrein van methodisch zangonderricht aan kinderen en de wijze waarop hij daaraan als dirigent van kinderzangkoren in Noord-Brabant vorm en inhoud heeft gegeven.

Van 2010-2012 is hij werkzaam geweest als consulent vocale muziek bij de Stichting Kunstbalie te Tilburg.

Sinds 2006 is hij tevens dirigent van de Cappella Jheronimus Bosch, een vocaal en instrumentaal barokensemble. Dit ensemble is inmiddels bekend geworden door de serie ‘Bach cantate op zaterdag’ in ‘s-Hertogenbosch en draagt thans de naam Bach Collegium ‘s-Hertogenbosch. Jeroen Felix is initiatiefnemer van deze serie en oprichter van het Bach Collegium `s- Hertogenbosch.

zie ook de website van Jeroen Felix: www.jeroenfelix.nl