Privacy verklaring Regionale Muziekschool ‘s-Hertogenbosch

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Regionale Muziekschool ‘s-Hertogenbosch (RMH) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de RMH, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan de RMH hebt verststrekt. RMH kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP adres

Waarom de RMH gegevens nodig heeft.
De RMH verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoek en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoelang de RMH uw gegevens bewaart.
De RMH bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard.

Delen met anderen.
De RMH verstrekt uw persoonsgegevens alléén met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van website bezoek.
Op de website van de RMH worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. De RMH gebruikt deze gegevens om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@muziekschoolshertogenbosch.nl. De RHM zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging.
De RMH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de RMH verzamelde persoonsgegevens neem dan contact op met de RHM via info@muziekschoolshertogenbosch.nl
www.muziekschoolshertogenbosch.nl is een website van de RMH. De RHM is als volgt te bereiken:

Regionale Muziekschool ‘s-Hertogenbosch
Hoff van Hollantlaan 1
5243 SR Rosmalen
KvK nummer: 57760314
Telefoonnummer: 0617386914
Email adres: info@muziekschoolshertogenbosch.nl