Samenwerking


SAMENWERKING MET BOSSSCHE PARTNERS

Perron-3, Rosmalen
SC De Biechten, Hintham
Engelerhart, Engelen
Vanuit deze 3 MFA’s geven we les, geven uitvoeringen in de theaterzalen en maken gebruik van de faciliteiten zoals horeca. De muziekschool vervult een belangrijke rol in de wijk en de regio. Kruisbestuivingen met andere organisaties binnen de MFA’s vinden vaak plaats; zoals in Perron-3 een samenwerking met St. Cecilia en de seniorenzorg in de Biechten. Het komt ook voor dat huurders van de MFA zich aansluiten bij de muziekschool, zoals Muzikintje in Perron-3.

Muziekvereniging St. Cecilia
De muziekschool levert docenten aan St. Cecilia voor de blazersklassen. Bij grotere uitvoeringen zoals het Zomerevent van de muziekschool in 2019 nodigen we hen uit zich te presenteren op het podium. Wij zijn uitgenodigd deel te nemen aan het jubileumweekend in juli ’22, het 100-jarig bestaan van de vereniging. Waar het kan helpen we elkaar bij het oplossen van facilitaire vragen.

Filharmonisch Orkest ’s-Hertogenbosch
Met het FOH zijn we in en verkennend gesprek over een mogelijke samenwerking.
We maken gebruik van elkaars communicatiekanalen.

November Music
Ons warme contact met de organisatie van dit festival heeft ons al heel wat gebracht, zoals korting op toegangsbewijzen voor de docenten tijdens het jaarlijkse uitje. Dit jaar is er in samenwerking met de Stadscomponist Bart de Vrees en November Music een workshop componeren georganiseerd in Perron-3. Een groep van 12 leerlingen van de muziekschool heeft deelgenomen, met een verrassend resultaat dat zeker onder de noemer ‘eigentijdse muziek’ valt! Een fotoreportage is te zien op onze Facebook- en Instagrampagina.

Harmonie Cathrieux
Harmonie Cathrieux uit den Bosch heeft toenadering gezocht tot de muziekschool met het doel te gaan samenwerken. De vereniging is 4 jaar geleden ontstaan uit een fusie van de harmonieverenigingen St. Cathrien en Glorieux. De Regionale Muziekschool gaat bij wijze van kennismaking een cursus Start the Music geven bij de vereniging.

Gemeente ’s-Hertogenbosch met Sjors creatief/Actief in den Bosch
RMH is in alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd op het platform van de Gemeente ’s-Hertogenbosch. De lessen worden gegevens op 3 verschillende locaties.

  • Ouder-kind Muziek (1 tot 4 jaar), cursus
  • Kleutermuziek (groep 1 t/m 3), cursus
  • Start the music (groep 4 en 5), cursus
  • Muziekles, YESS! (groep 6, 7 en 8), proeflessen
  • The next step: muziekles (vanaf 13 jaar), proeflessen
  • Muziek vanuit je hart! (vanaf 21 jaar), proeflessen
  • Voor mensen met dementie: een individuele zangsessie (volwassenen, senioren), cursus
  • Diverse pagina’s van docenten voor jong en oud, proeflessen

Gemeente ‘s-Hertogenbosch
RMH ontvangt subsidie van de gemeente ‘s-Hertogenbosch ter ondersteuning van het jaarprogramma. De afdeling cultuur van de gemeente legt ook vragen en verzoeken neer bij de muziekschool op het gebied van muziekeducatie, waarbij de muziekschool en de gemeente fungeren als elkaars sparringpartner. Daarnaast is de muziekschool actief in projecten als Meer Muziek in de Klas en Tasje Kunst.

Kunstloc (Tilburg)
RMH heeft een substantiële subsidie van de provincie Noord-Brabant ontvangen in 2018. Deze middelen zijn aangewend om de naamsbekendheid van de muziekschool te vergroten en het bestuur te ondersteunen in de strategie. Er is een groot muziekevent georganiseerd in 2019 met meer dan 100 leerlingen op verschillende podia in Perron-3.

Foto: een still uit het promofilmpje dat in 2020 gemaakt is i.s.m. producente Desiree Salman.