Mededeling over de muzieklessen en het Corona-virus

Beste leerlingen, beste ouders,

Als er in verband met het Corona-virus vragen zijn over de doorgang van de muzieklessen, willen we jullie verzoeken contact op te nemen met je eigen muziekdocent.

Voor informatie over de openstelling van Perron-3 verwijzen we naar www.perron-3.nl of neem contact op met de receptie van Perron-3 via telefoonnummer 073-850 7550.

Het bestuur van de Regionale Muziekschool