De muzieklessen voor 18 jaar en ouder worden hervat!

Gelukkig kunnen we melden dat met ingang van donderdag 19 november alle leerlingen, jong en oud, weer welkom zijn op de muzieklessen bij Perron-3, De Biechten en op het Engelerpark te Engelen. De extra maatregelen in verband met de bestrijding van het coronavirus die vanaf 4 november van kracht waren, zijn weer teruggedraaid. Voor meer informatie hierover kun je terecht op de website van de overheid. Laten we hopen dat dit soort maatregelen niet meer nodig zullen zijn en dat we na de jaarwisseling met elkaar weer kunnen gaan toewerken naar mooie muzikale evenementen!

P.S.:Overleg altijd even met je eigen docent over het lesrooster.